Even voorstellen

Actiecomité "Basisziekenhuis Moet" voor de ingang van het Rijnlands "ziekenhuis" locatie Alphen aan den Rijn. Op deze locatie is echter geen sprake van een volwaardig ziekenhuis.



van links naar rechts: Ronald van der Aa, Anja van Lente, Marianne Suidgeest, Gerard Harmes, Leo Plugge, Ria de Ruijter, Gulhan Akdamir, Cor Pols


Adressen



Stichting en actiecomité voor een basisziekenhuis in Alphen a/d Rijn (ziekenhuis Rijnland, locatie Rijnoord). Alphen Moet EHBO met Spoed is eind 2000 opgericht en sinds 1 maart 2001 notarieel vastgelegd. De eerste drie leden zijn lid van het stichtingsbestuur. Per 1 februari 2003 naamswijziging in Basisziekenhuis Moet.

Naam Adres Telefoon Email
Stichting Basisziekenhuis Moet
Giro: 9151418
Secretariaat: Haringvliet 18
2401 DA
Alphen aan den Rijn
0172-419808 info@basisziekenhuismoet.nl
Gerard Harmes
Voorzitter
Groenestein 32
2403 JP
Alphen aan den Rijn
0172-444085
06-12210329
fax:0172-445432
voorzitter@basisziekenhuismoet.nl
Leo Plugge
Secretaris
Haringvliet 18
2401 DA
Alphen aan den Rijn
0172-419808 secretaris@basisziekenhuismoet.nl
Cor Pols
Penningmeester
Schuberthof 55
2402 GL
Alphen aan den Rijn
0172-741333
06 44814866
penningmeester@basisziekenhuismoet.nl
Nicoline Pols
Notulist



notulist@basisziekenhuismoet.nl
Frans de Vilder
Erelid
Groenoord 388
2401 NN
Alphen aan den Rijn
0172-444976
06-15323210
fax:0172-442596
f.pde.vilder@kpnplanet.nl
Françoise van der Waals Donizettihof 10
2402 EK
Alphen aan den Rijn
0172-420066
06-27058307
francoise@vanderwaals01.demon.nl
Ria de Ruijter Mandenvlechter 46
2401 JR
Alphen aan den Rijn
0172-441445
06-48791146
ria@vanderaagroep.nl
Ronald van der Aa
Websitebeheerder
Groenestein 66
2403 JR
Alphen aan den Rijn
0172-416787
06-25300330
fax:0172-416898
webmaster@basisziekenhuismoet.nl
ronald@vanderaagroep.nl
Peter Dobbe Zadelmaker 80
24014 PJ
Alphen aan den Rijn
0172-437722
06-22244119
pdobbe@aadr.nl
Jan Voogd Verlengde Marnixstraat 2n
2406 VV
Alphen aan den Rijn
0172-492704
06-17968424
voogd2n@hetnet.nl
vogro@hetnet.nl


Toehoorder/belangstellende:
Naam Adres Telefoon Email
Gülhan Keskin-Akdemir
Flevolandstraat 59
2408 GW
Alphen aan den Rijn
06-14161304
gakdemir@alphenaandenrijn.nl
g.keskinakdemir@gmail.com
Wethouder Hélène Oppatja
Grevelingen 36
2401 DN
Alphen aan den Rijn
0172-412007
hoppatja@alphenaandenrijn.nl
Ella Noordhoek Haringvliet 68
2401 DB
Alphen aan den Rijn
06-34523547
enoordhoek@telfort.nl