Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn                                      Giro: 9151418

 

 

AGENDA

 

 

Alphen aan den Rijn, 22 oktober 2009

 

 

Namens het dagelijks bestuur nodig ik u hierbij uit voor een vergadering op woensdagavond 11 november 2009, 20.00 uur, gebouw “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn.

 

De agenda van deze avond luidt als volgt:

 

1.      Opening en mededelingen

Tweede fotosessie: zondagochtend 22 november 2009 om 11.00 uur wederom bij de ingang van het Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn.

2.      Vaststelling verslag vorige vergadering woensdagavond 30 september 2009

3.      Kleding en andere uitrusting voor het voeren van acties

4.      Te voeren acties:

a.       Folders voor gemeenten buiten Alphen aan den Rijn (Rijnwoude, Boskoop, Nieuwkoop, Kaag en Braassem)

b.      Betrekken van personen vanuit de omliggende gemeenten bij de activiteiten van SBM

c.       Subsidieaanvraag bij Gemeente

d.      Landelijke actie (estafette?)

e.       Inschakelen TV Stad Alphen

f.        Hoe schakelen we bekende Alphenaren (Sanne Wallis de Vries, bijv.) in?

g.       Voortgang rond de forumdiscussie op woensdagavond 17 februari 2010

5.      Wat verder ter tafel komt

6.      Samenstellen werkgroepen voor de diverse acties (o.a. organisatie folderverspreiding in omliggende gemeenten)

7.      Rondvraag

8.      Vaststelling volgende bijeenkomst

9.      Sluiting

 

 

 

De secretaris,

 

L.C. Plugge,

0172-419808

secretaris@basisziekenhuismoet.nl