Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn                                      Giro: 9151418

 

 

AGENDA

 

 

Alphen aan den Rijn, 13 januari 2010

 

 

Namens het dagelijks bestuur nodig ik u hierbij uit voor een vergadering op woensdagavond 11 november 2009, 20.00 uur, gebouw “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn.

 

De agenda van deze avond luidt als volgt:

 

1.      Opening en mededelingen

 

2.      Inhoud agenda moet nog worden vastgesteld

 

3.       

4.      Rondvraag

5.      Vaststelling volgende bijeenkomst

6.      Sluiting

 

 

 

De secretaris,

 

L.C. Plugge,

0172-419808

secretaris@basisziekenhuismoet.nl