Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn                                      Giro: 9151418

 

 

AGENDA

 

 

Alphen aan den Rijn, 10 september 2010

 

 

Namens het dagelijks bestuur nodig ik u hierbij uit voor een vergadering op dinsdagavond 21 september 2010, 20.00 uur, gebouw “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn.

 

De agenda van deze avond luidt als volgt:

 

1.      Opening en mededelingen

2.      Vaststelling verslag vorige vergadering woensdagavond 13 januari 2010

3.      Forumdebat 17 februari 2010

4.      Subsidieaanvraag bij Gemeente

5.      Gesprek met Participe op 20 augustus 2010

6.      Sluiting vestiging Rijnland Ziekenhuis Alphen aan den Rijn op maandagen en vrijdagen

7.      Activiteiten in de laatste maanden van 2010 en in 2011

8.      Eventuele overige activiteiten

9.      Wat verder ter tafel komt

10.  Rondvraag

11.  Vaststelling volgende bijeenkomst

12.  Sluiting

 

 

 

De secretaris,

 

L.C. Plugge,

0172-419808

secretaris@basisziekenhuismoet.nl