Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 

Internet: www.basisziekenhuismoet.nl                                                           banknummer: 9151418

Veenlandtocht: www.veenlandtocht.nl                                            KvK-inschrijfnummer 28091930

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn

 

 

AGENDA

 

 

Alphen aan den Rijn, 18 maart 2011

 

 

Namens het dagelijks bestuur nodig ik u hierbij uit voor een vergadering op dinsdagavond 22 maart 2011, 20.00 uur, gebouw “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn.

 

De agenda van deze avond luidt als volgt:

 

1.      Opening en mededelingen

2.      Vaststelling verslag vergadering donderdagavond 20 januari 2011

3.      Gesprek met huisartsen op donderdagmiddag 17 maart 2011 (zie mail Gerard Harmes van 9 maart 2011)

4.      Folderen

5.      Stichting Rijnland - Coöperatie Nieuw Rijnland

6.      Wandeltocht 18 juni Veenlandtocht 2011:

  1. samenhang Stichting Basisziekenhuis Moet en Veenlandtocht
  2. organisatie: vergunningen (gemeenten), medewerkers, EHBO
  3. start- en rustplaatsen (start Da Vinci (Grandcafé 1504), Café De Hoek (Koudekerk aan den Rijn), Jeu de Boer (Hazerswoude-Dorp))
  4. maatregelen bij oversteken drukke verkeerswegen
  5. sponsoring, subsidie
  6. publiciteit
  7. medailles (zie de u elecronisch toegezonden documenten van  Hans Heerings)
  8. benodigde materialen
  9. overige zaken

7.      Eventuele overige activiteiten

8.      Wat verder ter tafel komt

9.      Rondvraag

10.  Vaststelling datum volgende bijeenkomst

11.  Sluiting

 

 

De secretaris,

 

L.C. Plugge,

0172-419808

secretaris@basisziekenhuismoet.nl