Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 

Internet: www.basisziekenhuismoet.nl                                                           banknummer: 9151418

                                                                                                      KvK-inschrijfnummer: 28091930

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn

 

AGENDA

Alphen aan den Rijn, 7 september 2011

Namens het dagelijks bestuur nodig ik u hierbij uit voor een vergadering op woensdagavond 14 september 2011, 20.00 uur, gebouw “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn.

De agenda van deze avond luidt als volgt:

  1. Opening en mededelingen

  2. Vaststelling verslag vergadering maandagavond 30 mei 2011 (het verslag is u toezonden op 14 juni 2011 en is volledigheidshalve bijgevoegd)

  3. Veenlandtocht 2011 (18 juni 2011)

  4. Uitslag gesprek huisartsen - Groene Hart Ziekenhuis

  5. Nieuwe activiteiten

  6. Wat verder ter tafel komt

  7. Rondvraag

  8. Vaststelling datum volgende bijeenkomst

  9. Sluiting

De secretaris,

L.C. Plugge,

0172-419808

secretaris@basisziekenhuismoet.nl