Stichting Basisziekenhuis Moet

- basisziekenhuis niet onze zorg alleen -


Internet: www.basisziekenhuismoet.nl

banknummer: 9151418

KvK-inschrijfnummer: 28091930


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA Alphen aan den Rijn


AAN: Geadresseerde
Alphen aan den Rijn, 10 januari 2014


Geachte heer, mevrouw,


U bent uitgenodigd of u wordt hierbij uitgenodigd voor de vergadering over basisgezondheidszorg in Alphen aan den Rijn van onze Stichting op woensdagavond 15 januari 2014 vanaf 20.00 uur in gebouw “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn.


Onderwerp van gesprek zijn de volgende punten:


  1. Opening en kennismaking

  2. Doelstelling Stichting Basisziekenhuis Moet en wat zorgverleners en politieke partijen willen

  3. Welke mogelijkheden zijn er op korte en welke op lange termijn?

  4. Wat verder ter tafel komt

  5. SluitingDe secretaris,


Leo C. Plugge,

0172-419808


secretaris@basisziekenhuismoet.nl