BRIEFKAARTEN ACTIE
Jarenlang dacht de “Stichting Basisziekenhuis Moet” dat een basisziekenhuis ter plaatse alleen via de politiek bereikbaar was.

Echter, de overheid stuurt niet meer, maar ondersteunt. Zodat de terugkeer van een volwaardig ziekenhuis in Alphen aan de Rijn een zaak is geworden van commerciële instellingen zoals de zorgverzekeraars.

De stichting verspreidde in de maanden december/januari/februari 15.000 briefkaarten

De response was goed. Circa 1500 gezinnen stuurden de kaart terug. Van die 1500 kaarten waren 800 kaarten van gezinnen, die Zorg en Zekerheid als zorgverzekeraar hebben.Op ons Symposium van dinsdag 28 februari 2006 in Castellum, werden deze kaarten overhandigd aan een vertegenwoordiger van Zorg en Zekerheid. De overige kaarten zijn naar de andere betreffende zorgverzekeraars opgestuurd.