Stichting Basisziekenhuis Moet

16 januari 2014 inspraak op het coalitieakkoord Alphen aan den Rijn 2014-2018

Gisteravond heeft de Stichting Basisziekenhuis Moet vergaderd. Wij bestaan al heel lang voortgekomen uit de onvrede over het sluiten van het ziekenhuis Rijnoord per 1 april 1994. Deze discussie startte begin jaren í90 en loopt nog steeds. De SP nam destijds het initiatief en is sinds de oprichting van de Stichting eind 2000 verbreed met andere organisaties en politieke partijen. We staan als stichting nu voor een nieuwe fase. Dat betekent dat we nu een nieuwe naam en stichting willen oprichten waar diverse belanghebbenden van gemeente tot de zorgverleners in participeren. Doel is te komen tot een nieuwe onafhankelijke uitvoerende organisatie waar verzorging van het kraam- tot sterfbed. Doel iedereen in onze nieuwe gemeente kan hier aankloppen. Wij gaan er van uit dat het menselijke voorop staat en winst geen doel wordt. Dat vereist een heldere structuur die voor mensen zichtbaar en vooral begrijpelijk is. De democratie binnen deze organisatie zou geregeld kunnen worden met ledenraden.

Is er nog iets van onze principes overgebleven? Ja, al valt dat uiteen in twee stadia. De korte en lange termijn. Als doel hadden we aanvankelijk een 7 x 24 uurs ziekenhuiszorg en een spoedeisende hulp met een basisziekenhuis dat 12 hoofdfuncties kent.

1.      Met de korte termijn bedoelen we de zorg die bv na een ziekenhuisopnamenodig is en nu in Alphen niet geleverd kan worden. Dat de thuiszorg hier een grote rol in speelt is duidelijk. De organisatie tussen deze en andere zorgverleners is al van start gegaan met Transmuralis. Wij willen uitgaan van de basis dus welke praktijk patiŽnten en zorgverleners ondervinden. Dat betekent op dit moment dat patiŽnten die van hun acute zorg in Rijnland Leiderdorp uitbehandeld zijn niet meteen geplaatst kunnen worden in Alphen. Dit is een zeer ongewenste situatie voor zowel patiŽnt als bezoekend familielid. Als die ruimte onvoldoende is dan verwachten we concrete plannen voor een oplossing. …ťn van die oplossingen om geld te genereren zou zijn: Het afschaffen van het nieuwe bureaucratische declaratiestelsel via Diagnose Behandel Combinaties. Dit leidt tot meer bureaucratie, minder transparantie, meer registratie en verspilling van geld. En actueel behoud van de nachtapotheek.

2.      Met de lange termijn bedoelen we hoe de inwoners van onze gemeente de zorg in pakweg 2035 willen hebben. Doel is nog steeds gewenste ziekenhuis dat in een planmatige aanpak binnen gehaald zal moeten worden. En liefst wat eerder want kleinere ziekenhuizen van 200 bedden zijn goedkoper dan de grote. Waarom kunnen vrouwen die hier thuis bevallen niet in Alphense kraamkliniek? En waarom kan iemand die tijdens zijn werk met een vinger tussen de draaibank komt niet in Alphen behandeld worden? In een 100.000 inwoners tellende gemeente is dit niet te veel gevraagd.

Hoe dit vorm moet krijgen zal de discussie in de komende tijd uitwijzen. Welke opbouw is nodig om tot een ziekenhuis nieuwe stijl te komen? Omdat de gemeente zeker vanaf 1 januari 2015 met de WMO een grotere rol krijgt in de zorgverlening in het algemeen, ligt hier een nieuwe kans om het zo aan te pakken dat we meerdere organisaties met elkaar kunnen verbinden. Wij hopen dat de raad die kans benut.

Gerard Harmes, voorzitter Stichting Basisziekenhuis Moet Alphen aan den Rijn/Rijnstreek