Vragenlijst

Basisziekenhuis moet!

 

 

Het invullen van deze vragenlijst kost wel wat tijd, maar voor een zorgvuldige invulling is dit van het grootste belang omdat dit de kwaliteit van onze  registratie bepaalt.

 

 

1.

Datum         : …………………………

Naam          : …………………………

Adres          : …………………………

Postcode         : …………………………

Plaats          : …………………………

Telefoon         : …………………………

E-mail         : …………………………

 

2.

Naam van de patiλnt          : ……………………………………………………….

Man/Vrouw/Kind           : ……………………………………………………….

Leeftijd                              : ………. jaar

Oorzaak

ongeval/gebeurtenis         : ……………………………………………………….. ……………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

 

3.

Tijdstip van ongeval         : ……….. uur

 

4.

Waar vond het ongeval plaats?

Gemeente          : ………………………………

Straat            : ………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

                                                                                                        ../2

 

 

                                                                  -2-

 

5.

Hoe laat werd er contact gemaakt : ………………….. uur

Wanneer arriveerde de ambulance: ………………….. uur

Was er:

a) een arts aanwezig                                 ja/nee

b) is er een ambulance aanwezig geweest         ja/nee

c) hoe lang heeft het geduurd voordat er hulp geboden werd: ………….. uur

 

                                                                                                       

6.

Wie heeft in eerste instantie hulp geboden:

a)     arts

b)    EHBO-er

c)     Ambulance personeel

 

                                                        

7.

Waar werd de patiλnt behandeld:

a)     ter plaatse

b)    in het ziekenhuis te …………………………………

 

8.

Hoe lang heeft het geduurd voordat de patiλnt in het ziekenhuis was:

……………….  Uur

 

9.

Hoelang heeft het geduurd voordat de patiλnt in het ziekenhuis werd behandeld en door wie (zo mogelijk naam opgeven) ……………………………………………………

 

10.

Waarom duurde het zo lang voordat er met de behandeling werd begonnen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

11.

Hoe is de situatie van de patiλnt op dit moment? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                        ../3

 

                                                                  -3-

 

12.

Zijn er omstandigheden geweest waardoor de ambulancerit extra lang duurde, bv. Brug, file, omleiding etc.? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                       

13.

Kent u andere voorvallen van noodsituaties waarbij ambulance- of acute hulp (b.v. spoedbevalling) noodzakelijk was?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam betrokkene: …………………………………………………………………………………….

Telefoon:

…………………………………………………………………………………….

 

14.

Mogen wij uw naam en adres gebruiken of alleen uw initialen …………………………………………………………………………………….

 

15.

Uw gegevens worden alleen gebruikt om de noodzaak aan te tonen, dat er in Alphen aan den Rijn een permanente EHBO, 7x24 uur - 365 dagen/jaar,

aanwezig moet zijn.

 

 

 

U kunt deze ingevulde vragenlijst sturen naar:

C.B.J.M. Pols

Schuberthof 55

2402 GJ Alphen aan den Rijn

Telefoon: 0172-437768

E-mail: c.b.j.m.pols@freeler.nl

 

 

 

Word/Vragenlijst EHBO met spoed