DoelstellingDe "Stichting Basisziekenhuis Moet" streeft naar een plaatselijk basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn.

Vraaggestuurde zorg en spreiding van de zorg in de regio is noodzakelijk, in plaats van verdere concentratie van de zorg in het Rijnland Ziekenhuis vestiging Leiderdorp.

De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg moeten verbeteren. Doelstelling is een basisziekenhuis dat de volgende zorg levert: intensive care, kindergeneeskunde, interne geneeskunde, chirurgie, verloskunde, gynaecologie, pulmonologie (longziekten), cardiologie, neurologie, röntgenologie, anesthesiologie en farmacie.

De stichting probeert deze doelstelling op de agenda te houden door de Alphense, regionale en nationale politiek en media voortdurend bij de les te houden. De stichting fungeert als waakhond, verzamelt gegevens over de plaatselijke, regionale en nationale gezondheidszorg en blaft als dat nodig of actueel nuttig is.

Het comité en de stichting zijn eind 2000 opgericht door mensen uit alle sectoren van de zorg, de politiek, cultureel en ondernemend Alphen aan den Rijn. Voor het realiseren van bovengenoemde doelstellingen is communicatie met de Alphense samenleving en de regio van belang. Hiervoor zijn bijeenkomsten, drukwerken, persberichten en deelname aan plaatselijke evenementen - een jaarmarkt bijvoorbeeld - noodzakelijk.

Dit werk wordt hoofdzakelijk door vrijwilligers gedaan. Hiervoor zijn financiële middelen onmisbaar. De stichting krijgt geen subsidies en wil niet afhankelijk zijn van instellingen of politieke partijen. Sponsoring en donaties zijn welkom en noodzakelijk.


Het gironummer is 9151418 t.n.v. Stichting Basisziekenhuis Moet.