NIEUWSBRIEF 12 maart 2004

WIE WIL ER EEN ZIEKENHUIS?

Volgens de berichtgeving van teletekst 23 februari zou het om het opkopen van tien noodlijdende ziekenhuizen gaan. Sturkenboom is voorzitter van de directie van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Hij gaat de boer op omdat hij een gat in de markt ziet. Dat gat bestaat uit de enorme behoefte aan kleinschalige ziekenhuislocaties. Aan de andere kant zijn er veel noodlijdende ziekenhuizen.

De fusiegolf heeft ook in de zorg enorm huisgehouden, maar kan de financiële problemen niet oplossen. Het Rijk is niet bij machte de ziekenhuisdirecties in de hand te houden. Deze bezitten zoveel macht dat zij besluiten van de minister kunnen frustreren. Dat bleek eind 2002 toen comités massaal naar Den Haag trokken om de Tweede Kamer duidelijk te maken dat verdere afbraak onacceptabel was. Minister Borst honoreerde dat, deels tevergeefs zo bleek.

Sindsdien lazen we dat er voortdurend gedonder was hoe directies uit Haarlem, Velp, Vlissingen, Emmeloord en Lelystad de gevolgen van het rijksbesluit proberen te omzeilen. Zit Alphen a/d Rijn daarbij? We zullen de antwoorden op Kants vragen moeten afwachten. Wat hebben de mensen er aan is de vraag die voor iedereen belangrijk is.

Één van de vragen die Kant stelt is waarom ziekenhuizen zelf niet in staat zijn om hun vestiging rendabel te maken. Een andere vraag, waarom een raad van toezicht zo maar een ziekenhuis in de verkoop kan doen. Het maakt de ziekenhuiszorg alleen maar onzekerder. En in plaats dat de locatie Rijnoord van het Rijnland ziekenhuis er een impuls bij krijgt komt de directie van Rijnland met een voorstel de nachtafdeling te sluiten. De zoveelste teruggang sinds 1990 toen de afbraakplannen begonnen. Moeten we de verkoop van Rijnoord willen? Als het ons praktisch een 7 x 24 uur ziekenzorg oplevert zeg je meteen ja. Het feit dat je afhankelijk wordt van winstmotieven alleen brengt mij tot een nee. Als deze nieuwe directies kunnen beloven dat zij hun winst weer terug brengen naar een verbeterde patiëntenzorg heb ik er minder moeite mee.

Ook daar zal de minister toch uitsluitsel moeten geven. Tot zo lang blijven de Alphense en Rijnstreek regiobewoners in onzekerheid. Misschien moeten we alvast mensen eens voor een nachtje in Rijnoord uitnodigen om zo de bezettingsgraad wat op te voeren. Wie weet dat de directie daar gevoelig voor is. Wie wil er een ziekenhuis? Het actiecomité Basisziekenhuis Moet zou daar onmiddellijk ja op zeggen. De gemeente Alphen zou in elk geval een bod kunnen doen. Zo kan het college de verkiezingsbeloften van alle partijen tenminste waarmaken.

Gerard Harmes