NIEUWSBRIEF 18 september 2002

SUBSIDIE
Het is stil om het ziekenhuis gebeuren en dat ligt niet aan ons. Wij hebben ons vol ijver tot de gemeente Alphen en omliggende gemeenten gericht om subsidie aan te vragen, waardoor wij onze activiteiten konden voortzetten. Helaas, tot onze verbazing en teleurstelling is deze subsidieaanvraag door alle gemeenten afgewezen. En dit terwijl bijna alle Politieke partijen tijdens de verkiezingen een basisziekenhuis hoog in het vaandel hadden staan. Onze tweede aanvraag is inmiddels verstuurd aan het College van B&W in Alphen aan den Rijn. Wij ontvingen de toezegging dat onze aanvraag in oktober opnieuw in behandeling zal worden genomen.

WAAROM EEN BASISZIEKENHUIS
Om een volwaardige EHBO-afdeling in het Alphense Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn te hebben, zal dit eerst over de faciliteiten van een basis ziekenhuis moeten kunnen beschikken. Dit betekent onder meer dat het 7 dagen in de week 24 uur per dag geopend moet zijn. Dit is dan ook het doel waar de Stichting ‘Alphen Moet EHBO Met Spoed ‘naar streeft.

NIEUWE NAAM
De Stichting ‘ Alphen Moet EHBO Met Spoed ‘zoekt een andere naam. De hoofdzaak is het noemen van het BASISZIEKENHUIS. Wie weet onder welke noemer wij dit streven naar een basisziekenhuis zo kort en krachtig mogelijk kunnen verwoorden? Stuur uw idee naar de Stichting, p/a F.P. de Vilder, Groenoord 388, 2401 AN Alphen aan den Rijn, e-mail: vilder@cistron.nl. De beste inzender belonen wij met een toegangsbewijs voor twee personen op het ARCHEON. De nieuwe naam A.U.B. inleveren VOOR 1 NOVEMBER 2002.

ACTIVITEITEN
Buiten dat wij vandaag op de Jaarmarkt staan is de eerstvolgende activiteit 26 september naar Den Haag waar Dhr. Bomhoff Minister van Volksgezondheid van 10.15 tot 13.15 uur een debat heeft in de kamer. Landelijk zal er actie gevoerd worden over gedupeerden van kleinere Ziekenhuizen. Wilt u mee? Wees van de partij en geef u op om mee te gaan. U kunt zich telefonisch aanmelden bij Frans de Vilder (tel. 0172-444976), Ria de Ruijter (tel. 0172-441445). We vertrekken om 9.00 uur per auto vanaf locatie Ziekenhuis Rijnland Alphen aan den Rijn.

DONATEURSCHAP
De gemeente weigert ons totnogtoe vergaderruimte ter beschikking te stellen of subsidie te verstrekken. En dan te weten, dat de Alphense bevolking zich bij de 10 miljoen actie allereerst voor een ziekenhuis heeft uitgesproken, ondanks de opmerking vooraf van de burgemeester, dat een ziekenhuis geen doel kon zijn. Om ons enthousiasme te behouden en onkosten van de Stichting zoals drukwerk, postzegels, vergaderruimte, actiekosten, enz. te kunnen betalen rekenen wij op uw steun.

Vandaag heeft u een acceptgiro aangeboden gekregen op de Jaarmarkt. Wilt u ons steunen, dan kunt u zich als donateur opgeven door de bon in te vullen en af te geven of op te sturen aan onze penningmeester Dhr. C. Pols Schuberthof 55 2402 GL Alphen aan den Rijn. U krijgt dan van ons een acceptgiro toegestuurd.

Natuurlijk kunt u ook zonder onze tussenkomst uw bijdrage storten op ons Gironr: 9151418 t.n.v. Stichting Alphen Moet EHBO Met Spoed, te Alphen aan den Rijn.