Stichting Basisziekenhuis Moet

Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA Alphen aan den Rijn Giro: 9151418

Drs. Gerard W.A.M. Harmes
Voorzitter Basisziekenhuis Moet
Groenestein 32
2403 JP Alphen aan den Rijn
0172-444085 of 06-12210329
voorzitter@basisziekenhuismoet.nl

wethouder Hélène I. P. Oppatja
stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
0172-465205
hoppatja@alphenaandenrijn.nl

Alphen aan den Rijn, 8 november 2012


Geachte wethouder van Volksgezondheid en Maatschappelijke deelname,


Langs deze weg wil ik u namens onze Stichting Basisziekenhuis Moet van harte uit nodigen tot een gesprek. In het verleden hadden we goed contact met de vorige wethouders en de vorige directie van het Ziekenhuis Rijnland.


Hoewel de bereikbare zorg zowel in Alphen als landelijk nog steeds met een flinke tegenwind zit willen we in elk geval het contact met zowel de gemeente als de directie van Rijnland weer herstellen. Wij willen graag het gesprek op gang brengen.


Voorstel agenda o.a.:

1. Op welke wijze zouden we op korte termijn de 7 x 24 uurs zorg kunnen realiseren?

2. Hoe kunnen we een verbeterde spoedeisende hulp in Alphen aan den Rijn bereiken?


Met vriendelijke groet,


Gerard Harmes,

Voorzitter Stichting Basisziekenhuis Moet

Frame1