PERSBERICHT

Alphen aan den Rijn, 28 november 2001

Comité spreekt Tweede Kamerleden toe

Morgen, donderdag 29 november 2001 organiseert het comité Basisziekenhuis moet een bustocht naar de Tweede Kamer. De bus die vanuit Rijnoord om 10.30 u vertrekt gaat via de Elizabethlocatie van het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp naar den Haag. Hier vergadert de vaste Kamercommissie voor gezondheidszorg (14.30 u) over de toekomst van kleine ziekenhuizen en de noodzaak van spoedeisende hulp.

Gelukkig staat het Alphense comité met nog acht andere uit verschillende plaatsen (verenigd in het actiecomité Zorg voor Iedereen van Amsterdam-Slotervaart tot Zierikzee en van Kerkrade tot Oldenzaal) steeds sterker.

Bovendien is er een belangrijke verandering in de houding van de gemeente. De gemeente kiest duidelijk partij om de wensen van de bevolking richting de landelijke volksvertegenwoordiging te ondersteunen. Het verspreide persbericht van zes gezamenlijk gemeenten, waaronder ook die van Alphen, spreekt van de noodzaak van basisvoorzieningen en van een spoedeisende hulp als 24-uurs zorg dichtbij de patiënt. Bovendien wordt ook een democratischer controle geëist.

Gerard Harmes, voorzitter van het comité Basisziekenhuis moet, krijgt donderdag drie minuten de tijd, de wensen vanuit de bevolking aan de Tweede Kamerleden kenbaar te maken.

Morgen overhandigt ook Bas Wienbelt, wethouder voor zorg, een petitie namens de gemeente Alphen. Het comité Alphen moet EHBO met Spoed staat van harte achter deze schriftelijke zevenpuntige verklaring. Ten minste als dichtbij de patiënt ook betekent dat in Alphen de spoedeisende hulp komt.

Voor 15 gulden (60+ voor 10) kunnen Alphenaren een buskaartje kopen en zich opgeven bij Cor Pols tel 437768 (e-mail c.b.j.m.pols@freeler.nl) of Ria de Ruyter 441445.

Postbanknummer waar u uw donaties kunnen storten is t.n.v. Alphen moet EHBO met Spoed 9151418.

Inlichtingen:
Gerard Harmes
Groenestein 32
2403 JP Alphen a/d Rijn
tel:0172-444085/445432
e-mail: harmes@pzh.nl
http://go.to/spoedeisendehulp-alphen