PERSBERICHT

BASISZIEKENHUIS MOET

Dit is een bevelend woordenpaar, een uitroep, een wens, wat u maar wilt, het is ook de nieuwe naam van onze stichting die tot voor kort bekend stond onder de naam "Alphen moet EHBO met spoed". De reden van deze naamswijziging is niet alleen de behoefte aan duidelijkheid en het voorkomen van verwarring over doel en activiteiten. De stichting ijvert niet voor Eerste Hulp bij Ongelukken, maar voor een basisziekenhuis waarin spoedeisende hulp de ruimte krijgt. Daar heeft de Alphense regio behoefte aan.

Ons basisziekenhuis

Voor de gewone burger is een ziekenhuis een instelling waar 24 uur per dag en 7 dagen per week licht brandt. Er is echter pas sprake van een basisziekenhuis als de volgende voorzieningen aanwezig zijn:
Met andere woorden: ons basisziekenhuis biedt zowel spoedeisende tweedelijnszorg als dagelijkse tweedelijnszorg in de volle omvang. Zo'n ziekenhuis kan 80 tot 85% van alle benodigde zorg leveren. De overige 15 tot 20% is voorbehouden aan het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp of het academisch ziekenhuis in Leiden.

De bereikbaarheid

Het is een feit dat 99% van de burgers hun huidige ziekenhuis binnen 30 minuten met eigen auto kan bereiken. Onze overheden gaan echter voorbij aan het gegeven, dat tenminste 25% van de gezinnen en een groot deel van de senioren geen auto heeft en aangewezen is op openbaar vervoer. Bovendien is dit 30 minuten criterium arbitrair. De NVZ, vereniging van Nederlandse ziekenhuizen, noemt als mogelijk spreidingsminimum de 15 minutengrens. Dit sluit beter aan bij de maatschappelijke behoefte.

* Interne geneeskunde (cardiologie en pulmonologie), chirurgie (urologie), gynaecologie/verloskunde, kindergeneeskunde, neurologie, KNO-heelkunde, oogheelkunde, dermatologie.
** Radiodiagnostiek, anesthesiologie, medische microbiologie, klinische pathologie, klinische chemie, klinische neurofysiologie.