PERSBERICHT

LEIDSCH DAGBLAD

24 februari 2004

Rijnland Ziekenhuis kort opnameduur in en broedt op sluiting nachtzorg

door Erna Straatsma

ALPHEN AAN DEN RIJN - Met flink verkorte opnames wil het Rijnland Ziekenhuis zijn inkomsten vergroten. Ondersteunende diensten, zoals het maatschappelijk werk en personeelszaken moeten bezuinigen. De 'nachtzorg' van de Alphense ziekenhuisvestiging gaat mogelijk dicht.

De operatie betekent een verlies van dertig van de 1.200 banen. Volgens de raad van bestuur lijdt het banenverlies slechts tot enkele ontslagen. "We slagen er met deze bezuiniging goed in om de zorg te ontzien", aldus de voorzitter van de raad van bestuur, E. van Royen.

"We hoeven maar een beperkt beroep te doen op het sociaal plan", zegt Van Royen, die tevreden is over de bezuinigingsplannen. In totaal moeten de bezuinigingsplannen dit jaar 2 miljoen euro opleveren. Dat loopt op tot 7 miljoen euro in 2007.

Het Rijnland Ziekenhuis moet reorganiseren vanwege een rijkskorting. Daarnaast wil het ziekenhuis zijn positie verstevigen om in de toekomst ruimte te hebben voor investeringen. De totale ombuiging is twee keer zo groot als het rijk aan bezuiniging oplegt.

Flink verkorte opnames zijn volgens Van Royen haalbaar bij diverse ingrepen. Te denken valt aan de behandeling van liesbreuken en spataderen, en het plaatsen van kunstheupen. Van Royen: "De ligduur kan op een aantal fronten nog fors omlaag. Bij de plaatsing van een kunstheup zitten we te denken aan een opnameduur van ťťn of twee dagen, in plaats van een week. Daardoor kun je je zorgtaak flink uitbreiden en zie je de wachtlijst drastisch afnemen." Het Rijnland Ziekenhuis moet bedrijfsmatiger werken, zegt Van Royen. "Neem bijvoorbeeld de behandeling van mensen met een cva, ofwel een herseninfarct. Tot twee jaar geleden verbleven ze gemiddeld zo'n 28 tot 30 dagen in een ziekenhuis. Terwijl je weet dat je in veertien dagen medisch gezien klaar bent met zo'n patiŽnt. De rest is revalidatie, maar dat kan ook elders. Bijvoorbeeld in een verpleeg- of verzorgingshuis, of met hulp van de thuiszorg."

Het ziekenhuis gaat intensief samenwerken met de verpleeghuizen Oudshoorn (Alphen) en Leythenrode (Leiderdorp). Het gaat dan om administratieve afdelingen, zoals de afdeling personeelszaken en keukens. Op termijn overweegt de raad van bestuur om de bereiding van maaltijden uit te besteden. Oudshoorn en Leythenrode zijn onlangs gefuseerd met het ziekenhuis. Ze werken samen onder de naam Alatus. Van Royen: "We kunnen nu de vruchten van de fusie plukken. We moeten met minder mensen dezelfde taken uitvoeren."

Het openhouden van de 'nachtzorg' in Alphen staat nog ter discussie. Eind maart neemt de raad van bestuur een besluit over sluiting van deze voorziening, waarvan gemiddeld vier patiŽnten per nacht gebruikmaken. "Maar je moet wel twee verpleegkundigen hebben die toezicht houden", zegt Van Royen. "Dat is meer toezicht dan je op de afdeling intensive care hebt. We zitten nog na te denken hoe we dat kunnen oplossen." Als Alphen over enige tijd nieuwbouw krijgt, wordt het probleem automatisch verholpen. "Dan zit het verpleeghuis in het ziekenhuis en kunnen we zaken combineren. Een reeks kleine veranderingen maakt de ombuiging compleet. Eťn van de maatregelen is om het aantal stagiairs in de zorg terug te brengen van 70 naar 65 per jaar. De situatie op de arbeidsmarkt rechtvaardigt deze reductie, stelt de raad van bestuur.