PERSBERICHT

Leidsch Dagblad

22 juni 2004

Rijnland Ziekenhuis houdt nachtopvang

Actiecomité boekt ‘kleine overwinning’

door Eric de Jager

ALPHEN AAN DEN RIJN

De nachtopvang in het Rijnland Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn sluit niet. Het bestuur had de verplaatsing van die voorziening naar Leiderdorp in een bezuinigingsprogramma opgenomen. Dat lekte uit en leidde tot protest van het cliëntenberaad en het actiecomité ‘Basisziekenhuis Moet’. De raad van Bestuur heeft daarop na nader onderzoek besloten dat de nachtopvang toch twee van de vier nachten open kan blijven.

Voorzitter Harmes van Basiszie­kenhuis Moet is blij met die beslissing. "We beschouwen het toch als een kleine overwinning. Beter de helft dan niets. Er is een grote kaalslag gaande in gezondheidsland, dus alles wat je overeind kunt houden, moet je koesteren".

De meeste patiënten in die in Alphen worden behandeld, gaan aan het einde van de dag weer naar huis. Volgens het ziekenhuisbestuur brengen gemiddeld vier patiënten er de nacht door. De minimale nachtbezetting bij het perso­neel is twee verpleegkundigen en dat dreef het prijskaartje per patiënt aardig op. Terwijl het Rijnland Ziekenhuis wegens kortingen op het budget dit jaar 2 miljoen euro moet bezuinigen. Die bezuinigingen lopen op tot 4 miljoen in 2007.

Een mogelijke oplossing zou zijn om alle behandelingen waarbij nachtopvang is vereist naar Leiderdorp te verplaatsen. Maar volgens patiënten en het actiecomité is die oplossing onaanvaardbaar. Vooral voor mensen die van het openbaar vervoer gebruik moeten maken, omdat de verbinding met Lei­derdorp slecht is.

Het Rijnland is na die klachten aan het rekenen geslagen en kwam tot de conclusie dat nachtopvang nog wel mogelijk is, als het werkschema strakker wordt ingedeeld. Dagbehandelingen en behandelingen met nachtopvang krijgen bijvoorbeeld elk hun eigen, vaste dag.