PERSBERICHT

29 mei 2007

Persbericht

Eerste inzameling sponsorgeld voor bijzondere wandeltocht is groot succesAfgelopen zaterdag waren bestuursleden Ria de Ruijter, Françoise van der Waals en Gerard Harmes in het Alphense centrum om publiekelijk de eerste sponsorgelden te innen.
Zij ontvingen vele spontane reacties en haalden bij elkaar meer dan € 250 op. Er was zelfs iemand die contact € 35 overhandigde. Velen wensten het actiecomité en stichting veel succes in de lange strijd toe. De gulle gevers werden gevraagd hun emailadres op te geven zodat zij met een nieuwsbrief direct op de hoogte kunnen worden gehouden.

Op maandag 4 juni start Gerard in zijn 350 km lange voettocht en vertrekt hij bij de Holländerput in Freren. Zondag 3 juni om 16.15 u zal het gemeentebestuur hen uitzwaaien. Twee zussen lopen een stuk mee richting Schapen. In Gelderland loopt een vriend, Hans de Bres (Oss), twee dagen mee. Op zaterdag 23 juni hoopt Gerard in Schiedam aan te komen waar de gemeente hem op het stadhuis zal ontvangen. Op donderdag 21 juni 17.00 uur hoopt hij Alphen a/d Rijn via de Oude Rijn binnen te wandelen waar vrienden, oud-kamerlid Fenna Vergeer-Mudde en bestuursleden van het actiecomité hem zullen vergezellen.

Het actiecomité zoekt nog sponsors die de wandeltocht willen steunen voor 1 eurocent per kilometer, oftewel 3,50 als Gerard de tocht volbrengt.

Vanaf 28 mei is het weblog de lucht in waar de belevenissen worden weergegeven.


Voor meer informatie bel:
Gerard Harmes, tel. 0172 444085 of 06-12210329

Stichting Basisziekenhuis Moet

basisziekenhuismoet.web-log.nl Giro: 9151418 www.basisziekenhuismoet.nl