Stichting Basisziekenhuis Moet

Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA Alphen aan den Rijn Giro: 9151418

 

 

Houdt discussiebijeenkomst op woensdagavond 17 februari 2010.

 

Deze vindt plaats in zalencentrum “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn. De avond begint om 20.00 uur.

 

In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart a.s. houden wij daarom een discussiebijeenkomst met als thema

 

Basisziekenhuis of polikliniek: één stap vooruit en twee stappen achteruit

 

 

Zoals u bekend is streeft onze Stichting naar een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn, voorzien van een volwaardige afdeling spoedeisende hulp en een ononderbroken verblijfmogelijkheid voor patiënten bij ongevallen en ziekten.

 

Alle inwoners, belangengroeperingen en instellingen stellen we zo staat te kennis te nemen van de standpunten van de politieke partijen.

 

De discussie vindt plaats o.l.v. discussieleider Frans de Vilder en stelt de partijen in staat het partijstandpunt te vertolken en rechtstreeks met het publiek in contact te brengen. Dr. J. Calame, woordvoerder speciallisten van het Rijnland ziekenhuis, is gevraagd een inleiding te houden.

 

We zouden het zeer op prijs stellen indien u tevoren aandacht zou willen schenken aan deze discussiebijeenkomst en tevens op de avond zelf vertegenwoordigd bent voor het maken van foto’s, TV-opnamen, interviews e.d..

 

 

Contact en info:

Gerard W.A.M. Harmes

Voorzitter Basisziekenhuis Moet

 

0172-444085 of 06-12210329

voorzitter@basisziekenhuismoet.nl