Stichting Basisziekenhuis Moet

Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA Alphen aan den Rijn      `            bankgiro: 9151418

www.basisziekenhuismoet.nl

 

 

Alphen aan den Rijn, 25 september 2010

 

 

 

Stichting Basisziekenhuis Moet organiseert wandeltocht in de Rijnstreekregio

 

 

Het bestuur van Stichting Basisziekenhuis Moet gaat in het voorjaar van 2011 een wandeltocht organiseren.

Het lopen is vrijblijvend, maar we hopen natuurlijk dat de meeste wandelaars onze doelstelling steunen.

 

Er is voor iedereen een passende afstand, voor jong en oud, iedereen kan dus mee doen, ook als je nog niet zo ervaren bent.

De lengte kan variëren van korte afstanden tot bv de afstand heen en terug van Rijnland Alphen aan den Rijn tot Rijnland Leiderdorp. De voorbereidingscommissie komt met concrete voorstellen.

 

De coördinatie van de wandeltocht komt in handen van Hans Heerings en Johan de Graaf. Leo Plugge, onze secretaris, zal ze daar bij ondersteunen.

 

Participe heeft de vacaturebank voor vrijwilligers aangeboden, zodat waar nodig nog meer hulp gebruikt kan worden.

Participe bemiddelt ook bij het invullen van maatschappelijke stages voor middelbare scholieren.

 

Door middel van inschrijfgeld hopen we aardig wat geld bij elkaar te krijgen.

In één van de volgende bestuursvergaderingen maken we als stichting een keuze over welke goede doelen we de opbrengst kunnen verdelen.

 

We hopen op deze manier onze stichting weer eens extra onder de aandacht te brengen en hopelijk nog sneller ons doel te bereiken.

 

 

 

Voor toelichting of eventuele vragen kunt u terecht bij onze voorzitter:

Gerard Harmes

Tel:0172-444085 of 06-12210329

E-mail: voorzitter@basisziekenhuismoet.nl