P E R S B E R I C H T

1085 – 24 november 2010

Gedwongen bezuinigingen bij Rijnland Ziekenhuis

De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dat het ministerie van VWS

de ziekenhuizen een korting mag opleggen heeft ingrijpende gevolgen. Voor het Rijnland Ziekenhuis komt dit, naast de al bekende korting van € 1,5 miljoen, neer op circa € 5,5 miljoen extra aan gedwongen bezuinigingen in 2011. Het Rijnland Ziekenhuis zal ingrijpende maatregelen moeten nemen om dit enorme bedrag in de begroting van 2011 te verwerken.

In juli jl. kondigde demissionair minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan dat hij de ziekenhuissector een korting van € 549 miljoen wil opleggen in 2011. De minister gaf aan dat de korting voornamelijk de algemene ziekenhuizen zal treffen. Op 14 september oordeelde de kortgedingrechter nog dat de termijn waarop de bezuiniging gerealiseerd moet worden in strijd is met de ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’. Volgens de kortgedingrechter was er ook sprake van ‘onmiskenbare onrechtmatigheid’. Het hof is het daar niet mee eens.

Op dit moment is de raad van bestuur van Rijnland Zorggroep tezamen met managers en stafbestuur bezig om te bepalen hoe op een voor patiënten en medewerkers verantwoorde manier vorm kan worden gegeven aan de besparing van totaal € 7 miljoen op beide locaties van het ziekenhuis. “Een bezuiniging van 7% van het ziekenhuisbudget is disproportioneel. Het is een waanzinnige klus, waarbij we uitgaan van het feit dat wij dit zonder gedwongen ontslagen willen doen.” aldus Ron Treffers, voorzitter raad van bestuur.

__________________________________________________________________

Over Rijnland Zorggroep

Rijnland Zorggroep is de organisatie waartoe Rijnland Ziekenhuis (locaties Alphen aan den Rijn en Leiderdorp), Rijnland Medisch Centrum, verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn en verzorgingshuizen Noorderbrink en Gewoonhuizen behoren.

Voor meer informatie over Rijnland Zorggroep kunt u terecht op de website www.rijnlandzorggroep.nl.