Ingezonden brief aan de redacties van de regiobladen in de Rijnstreek 16 december 2010

 

Begin jaren 1990 trokken zich donkere wolken samen boven het Alphense ziekenhuis. De reactie van personeel en bevolking was overtuigend. Nee, wat er ook aan Rijnoord mankeerde, van ons ziekenhuis blijf je af. De patiëntenvereniging en de SGP waren de eersten die verzet organiseerden, maar de privatiseringsstroom, afkomstig van overzee, bleek zo krachtig dat argumenten de diepte ingesleurd werden. Omdat de politiek niet wilde, op zowel lokaal, provinciaal en nationaal niveau, richtte de SP het comité Rijnoord baart ons Zorgen op.

Er werden protestbussen georganiseerd naar de provinciale commissievergadering die toen nog de politieke macht had. Daarna ging het naar het ministerie van VWS en op 14 oktober 1993 werd de directiekamer van Rijnoord bezet. Op 1 april 1994 sloot Rijnoord terwijl de nieuwbouw voor de polikliniek net klaar was. Sindsdien is het met het aantal functies van Rijnland zoals het zogenaamde ‘short stay’ ziekenhuis toen werd genoemd, bergafwaarts gegaan. Van een kort verblijf werd het een paar jaar geleden geen verblijf en sinds een maand is het bezoek van de polikliniek van 5 naar 3 dagen teruggebracht.

Toen een paar maanden geleden de Stichting Basisziekenhuis Moet met deze onheilstijding kwam ontkende de directie in alle toonaarden. De praktijk wijst  anders uit. In hoeverre kunnen we deze bestuurders nog hun gang laten gaan? In elke andere organisatie behoren zij zich te verantwoorden en, belangrijker, het is gemeenschapsgeld en dus een publieke voorziening. Dat betekent ook publieke verantwoording, maar dat instrument is er niet. Zelfs inspreken bij het regionaal orgaan werd ons door de toenmalige voorzitter mevr. Irma Gehner-Ellenberger (VVD) onmogelijk gemaakt (gewoon geweigerd).

In 2006 werd ons door directeur Eric van Royen in het Castellumtheater toegezegd dat er in 2008 een 7 x 24 uurszorg in het Alphense Rijnland zou zijn.

Sinds 1994 is de behoefte aan die nabije zorg alleen maar toegenomen. Straks, als de nieuwe gemeente zo’n 100.00 inwoners telt, is de behoefte nog groter. Vele mensen ondervonden dit weer in de afgelopen weken toen mist, sneeuw en gladheid de reistijd fors opvoerde. Andere ergernissen: het uitblijven van goed openbaar vervoer met namen in de weekeinden en de toegenomen parkeerkosten in Leiderdorp.

In hoeverre mogen directie en raad van toezicht dwars ingaan tegen wat 90% van de regiobewoners vinden? Eigenlijk zouden zij verantwoording aan onze democratisch gekozen organen moeten afleggen.

Dan heeft de gemeenteraad Alphen nog een flink extraatje miljoenen in de la van de NUON gelden. Waarom worden deze niet gebruikt om te eisen dat de exploitatie van Rijnland hier in Alphen plaats vindt. Welke partijen houden dat tegen? Fractievoorzitter VVD en huisarts Ruud Gebel vinden dat er afspraken geschonden zijn, maar wat gaat zijn partij er aan doen? Zijn partij trekt in Den Haag aan de touwtjes. Die zijn goed in het trekken van uw geld uit onze portemonnee.

De donkere wolken zijn intussen stortbuien met hagel geworden. Iedereen lijkt weer bij de les. Onze stichting breidt zich allen maar uit. We zoeken vooral mensen die zich actief willen inzetten om ons ideaal van een volwaardig basisziekenhuis in Alphen te bereiken. Helpt u mee?

Intussen kijken we wel om ons heen. Samenwerking met andere ziekenhuizen is zo’n mogelijkheid. Er ontstaat immers een nieuw gat in de markt. Met het organiseren van de wandeltocht, de www.veenlandtocht.nl op zaterdag 18 juni 2011 hopen we dat mensen ook zo hun aandacht willen geven.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gerard Harmes

 

voorzitter Stichting Basisziekenhuis Moet

Alphen aan den Rijn/Rijnstreek

 

www.basisziekenhuismoet.nl

 

tel: 0172-444085 / mob: 06-12210329

voorzitter@basisziekenhuismoet.nl