Stichting Basisziekenhuis Moet

Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA Alphen aan den Rijn banknummer: 9151418

Alphen aan den Rijn, 7 december 2017

PERSBERICHT

Stichting Basisziekenhuis Moet houdt debatavond om sluiting Huisartsenpost te voorkomen

In het weekeinde van 30 november/1 december werden de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn voor de zoveelste maal opgeschrikt met sluiting van een zorgvoorziening. Nu gaat het om de Huisartsenpost (HAP), drie jaar geleden was het de nachtapotheek die op 2 februari 2014 om 23.00 uur sloot. Deze actie leverde in elk geval thuisbezorging op als mensen niet naar het LUMC konden reizen.

Daarom organiseert de stichting en actiecomité ‘Basisziekenhuis Moet’ op maandag 11 december in zalencentrum de Bron aan de Troubadourweg 2, om 20.00 uur een discussieavond over hoe deze sluiting te voorkomen. Laten we ons daadwerkelijk inzetten om deze sluiting tegen te houden. Handtekeningen zijn prima, maar er is meer nodig. Vele bewoners (125.000 inwoners regio Rijnstreek) hebben al pijnlijk kennis gemaakt met het gemis van deze belangrijke noodvoorziening.

We willen in elk geval inzicht in feitelijke cijfers van de HAP sinds 2013. En een verbetering van de HAP, namelijk directe mogelijkheid van de huisarts tot röntgendiagnostiek bij de HAP. Recent onderzoek toont namelijk aan, dat directe toegang tot röntgendiagnostiek minder wachttijd en minder kosten van eigen risico voor de mensen betekent. Én ook nog eens een besparing oplevert doordat niet van een dure ziekenhuisvoorziening als de Spoedeisende Hulp gebruik gemaakt hoeft te worden. Op dit moment lopen de wachttijden bij spoedeisende hulp in Leiderdorp soms tot zes uur op.

De sluitingsplannen zijn zoveelste verslechtering in de zorgvoorziening en het einde is nog niet in zicht. Laten we dit ons gebeuren of zeggen we nu ‘Zo is het genoeg, draai deze beslissing terug en verbeter de HAP’.

De eindbeslisser is de verzekeraar Achmea die met Zorg & Zekerheid het sein op rood heeft gezet. Wanneer het gaat om de kosten in de hand te houden zeggen wij: beter bezuinigen op het te hoge salaris van de directievoorzitter, op de reclamekosten (1 ½ miljoen in 2016) en door minder commissarissen die efficiënter gaan werken. Hoe lang accepteren we nog dat ziektekostenverzekeraars onze zorg uitkleden omdat hun winst heilig is. Het ging toch om een menselijke voorziening?

We zijn blij dat zorgwethouder Han den Jager ook niet akkoord gaat met deze verslechtering. Laat het niet alleen aan de politiek over om zorgverleners en verzekeraars op andere gedachten brengen maar laat zélf horen wat u er van vindt:

Kom maandag 11 december om 20.00 uur naar de Bron: samen staan we sterker!

Contact en info: Gerard Harmes, Voorzitter Basisziekenhuis Moet

Tel 0172-444085 of 06-12210329

voorzitter@basisziekenhuismoet.nl