VERSLAG EERSTE BIJEENKOMST COMITÉ SPOEDEISENDE HULP

Alphen aan den Rijn 18 april 2001

Doel: Spoedeisende hulp terug in Alphen aan den Rijn.Aanwezig waren naast persvertegenwoordigers Rijn en Gouwe en Witte Weekblad een tiental belangstellenden. De voorzitter deze avond was statenlid Gerard Harmes.

Historie: Rond 1990 kwamen de geruchten op gang over sluiting van de afdeling medium-care van ziekenhuis Rijnoord en over een fusie met het Academisch Ziekenhuis Leiden, later Elisabeth ziekenhuis te Leiderdorp. De onvrede uitte zich op vele wijzen. Zo werden er tot twee maal toe handtekeningen opgehaald (16.000). De SGP was eind jaren '80 de aanjager. In het latere comité Rijnoord waren alle politieke groeperingen vertegenwoordigd. In april 1994 werden belangrijke delen voorgoed gesloten wat een verschraling van de gezondheidszorg in Alphen betekende. Het verzet (op initiatief van de plaatselijke SP) kwam opnieuw op gang, eerst onder het actiecomité "Rijnoord baart ons zorgen" en later als "EHBO terug en vlug" De regiofunctie was gebaseerd op 125.000 inwoners. De ingreep was erg fataal en de mensen kwamen in actie. Met twee bussen ging men demonstreren in Den Haag en de directiekamer werd bezet. De SP had wel steun van de mensen, maar stond politiek gezien alleen en de zaak zat na een lange strijd potdicht. Daarna is het stil geweest rond de zorg in Alphen. Buitenlanders die hier op bezoek waren konden zich niet voorstellen dat in een welvarend land als Nederland geen ruimte voor zorg was.

Opnieuw is de roep om spoedeisende hulp terug in Alphen groot. De aanleiding zijn de enorme hoeveelheden reacties van mensen op de peiling van de gemeente 'Hoe 10 miljoen van de CAI-gelden' te besteden? Hieruit is dit initiatief ontstaan. De voorzitter vraagt reacties uit de zaal, waarbij vragen naar voren kwamen als: De huidige situatie is dat de Centrale Post Ambulancevervoer, verantwoordelijk voor de aanrijtijden d.w.z. 15 minuten, vanwege de budgettering moeilijk de norm kan halen. Bij een eventueel faillissement van een ambulancebedrijf ligt het ziekenvervoer plat. Verder heeft men te maken met toenemende verkeersopstoppingen. Ook in de omgeving met name Nieuwkoop en Noorden duren de aanrijtijden te lang waartegen de Burgermeester van Nieuwkoop al eens fulmineerde. Globaal was men het er over eens dat Rijnoord op dit moment niet in staat is om spoedeisende hulp te bieden.

Blijft de vraag over: een volwaardige EHBO post of. . . . . ?
Medische zorg stelt ook zijn eisen. De achterwacht kost veel geld denk aan een radioloog en verdere toeters met bellen. Weinig specialisten wensen naar Alphen te komen. Hoe ver wil je gaan om een volwaardige spoedeisende hulp (EHBO) te krijgen of is het zinvol je te beperken tot huis-, tuin- en keukengevallen. Dan is er nog de vraag Centrale huisartsenpost, wat gaan die doen en wat mogen we daarvan verwachten?

Volgens de voorzitter is een intensive care realistisch. Immers hier zijn potjes voor. Er is 350 miljoen binnen de provincie te verdelen. Een gunstige bijkomstigheid is dat nu ook Burgermeester Schoof een ander geluid laat horen. Als onderzoek kunnen we gaan kijken wat voor effecten de sluiting van ziekenhuizen in andere plaatsen met zich meebracht. Daarnaast kunnen we samenwerken met andere plaatsen waar een zelfde probleem speelt b.v. Oss om ook landelijke bekendheid te genereren. De vraag is waar zetten wij voor in. De voorzitter gelooft in alle mogelijkheden. Actie geeft reactie. Ludiek maar wel serieus. Het antwoord of we invloed uit kunnen oefenen op het bestuur van het Rijnlandziekenhuis luidt nee.
In de gemeenteraad zal hoogstwaarschijnlijk 30 tot 40 % van de plaatselijke politiek wel wat willen ondernemen, de rest niet. Zaak is wel om politieke mobilisatie op touw te zetten.

Wat kunnen we verder: Ideeën; Besloten is om:

Op deze avond is er een inventarisatie gemaakt en zijn er enkele besluiten genomen. Het gaat op dit moment niet om kwantiteit maar om kwaliteit.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.


Met vriendelijke groet,
Chris Sandee notulist