VERSLAG

"Basisziekenhuis moet" woensdag 13 juni 2001Voorzitter ad interim: Gerard Harmes
Aanwezig: 12 m/v
Mededelingen: Het Parktheater is toegetreden tot het comité van aanbeveling.


Welke organisaties zouden verder betrokken kunnen worden bij het comité van aanbeveling, te denken valt aan:


Postbanknummer, een voorgestelde kandidaat zal zo snel mogelijk benaderd worden de algehele mening was dat het er twee zouden moeten zijn.

Acties hier werden interessante ideeën geopperd!
Het opzetten van een forum, dit zou een breed draagvlak moeten hebben met afgevaardigden uit verschillende disciplines b.v. Ouderenbonden, sportorganisaties, huisartsen en verloskundigen, Tweede-Kamerlid, iemand van het Rijnlandziekenhuis, centraal orgaan voor tarieven in de gezondheidszorg, mensen uit andere delen van het land waar zoiets al gepasseerd is, ambulancedienst en scholen. Zaak is wel om een neutrale discussieleider te zoeken bij voorkeur iemand uit de journalistiek die ook het publiek uit de zaal bij de discussie kan betrekken.

Bij de rondvraag was iedereen het erover eens dat het een vruchtbare vergadering was. Er is een volgende werkbijeenkomst geplant op 10 juli om 20.00 uur. De leden van het actiecomité krijgen bericht.

Met vriendelijke groet,

Chris Sandee notulist