VERSLAG

Alphen aan den Rijn, 13 december 2001

Kamerleden en minister Borst,

Zes jaar geleden demonstreerde ik met het Alphens actiecomité 'EHBO terug en vlug' bij de RAI in Amsterdam. Een congres over kleine ziekenhuizen was het thema. Een Amerikaanse deelnemer vroeg mij het volgende; Waarom is hier een demonstratie over gebrek aan goede gezondheidszorg in Nederland? Dit is toch hèt land waar het allemaal zo goed geregeld is!

Het is nu ruim zes jaar later. Diezelfde Amerikaan zou ik nu wel weer willen uitnodigen. Er staan nu acht actiecomités en zes gemeenten die de bezuinigingen van de afgelopen 12 jaar niet meer pikken. Onze gezondheidszorg daalt tot een bedenkelijk laag niveau. Dat ligt niet aan diegenen die in deze zorg werken. Zij proberen er nog het beste van te maken.

Wij hebben het buitenland nodig om operaties te laten uitvoeren. De verhouding tussen het aantal patiënten en artsen met België en Duitsland valt in ons nadeel uit.

Rijnoord sloot in 1991 haar poort voor de medium care, populair gezegd, de beperkte hartbewaking. Sindsdien verdwenen alle noodzakelijke basisvoorzieningen zoals verloskunde, kraam- en kinderafdeling en ten slotte de EHBO of spoedeisende hulp.

Waarom legt de bevolking uit Alphen aan den Rijn zich na tien jaar niet neer bij deze verdwenen ziekenhuisvoorziening? Een ambulance brengt vaak redding, maar wat gebeurt er als er ambulances verdwijnen en ziekenhuizen geen plaats meer hebben.

Hoe vaak hebben in het afgelopen jaar ambulances met een aanstaande moeder in barensnood rondgereden op zoek naar een plek. Zoals van de week mij een gelovige vrouw een brief schreef waarin zei verhaalde dat zelfs om rustig te sterven strijd geleverd moet worden. Sterven dicht bij huis is een mensenrecht waar nu in Nederland voor gevochten moet worden.

De eens zo trotse gezondheidszorg is verworden tot een nationale schande.

Kamerleden, u bezit de macht om deze neergaande spiraal om te buigen. We verwachten van u ook de wil om de patiënt dichtbij een ziekenhuis te krijgen. Dat vraagt moed van u, want dit betekent dat u moet keuze moet maken. Laat uw verstand, maar vooral uw hart spreken.

Gerard Harmes,
voorzitter actiecomité 'Basisziekenhuis moet'