VERSLAG

bijeenkomst stichting Basisziekenhuis Moet d.d. 19-01-2004

Aanwezig Gerard Harmes, Cor Pols, Frans de Vilder, Ria de Ruyter, Tineke van de Berg, Ronald van der Aa, Francoise van der Waals
Afwezig met kennisgeving: Marianne Suidgeest

 1. Gerard staat enkele minuten stil bij het overlijden van Gerard Groot, een trouw medewerker aan de stichting. Hij stierf op 1 september 2003.

 2. De voorzitter schetst vervolgens recente ontwikkelingen rond het ziekenhuis Rijnland (of Rijnoord, naar keuze). Rijn en Gouwe schreef er op 17 januari een artikel over: "nachtafdeling mogelijk dicht'. Meer in detail: Vermoedelijk is er per 1 maart 2004 alleen nog verpleging. Misschien gaat de afslanking nog eerder van start. De nachtafdeling verdwijnt. Het ziekenhuis verandert dus van een kort-verblijf in een dagbehandelingsziekenhuis. Er moet namelijk 2,5 miljoen bezuinigd worden. (Het verpleeghuis Leytenrode schijnt bijna failliet te zijn). Operaties worden in Alphen bijna onmogelijk omdat je niets mag mankeren en te voorkomen dat je aansluitend de nacht in Rijnoord moet doorbrengen. De kleine 1000 operaties per jaar zullen dus verder teruglopen. Eer is voorts overal een vacaturestop, behalve bij de o.k. De pijnpoli blijkt echter een goudmijn. Daar konden grote investeringen in worden gedaan. NB: Er werken veel verpleegkundige uit Leiderdorp in Alphen aan den Rijn.

  Gerard wijst er nog eens op, dat niet zolang geleden in de Tweede Kamer en door het kabinet werd besloten, dat ziekenhuizen en afdelingen niet zomaar gesloten kunnen/mogen worden. Inmiddels heeft de praktijk overal in het land aangetoond, dat ziekenhuisbesturen zich hier niets van aantrekken. Ze voelen zich hierdoor niet gehinderd. De democratische controle hierop ontbreekt. Zelfs ministers hebben hier blijkbaar geen vat op.

  Belangrijkste grief is dat het inzicht hierin volkomen ontbreekt. Er is geen medicus, raadslid, wethouder of zorgverzekeraar die er vat op heeft, die weet hoe de vlag erbij staat, wat nodig is en wat niet. Misschien is een open brief hierover aan de voorzitter van het ziekenhuisbestuur een optie? Moeten we over denken, maar eerst proberen toch via allerlei kanalen te achterhalen wat er aan de hand is. Nu blijven het geruchten. Wie financiert? Het Rijk? De verzekeraars? Wie controleert? De rekenkamer? Of hebben ziekenhuisbestuurders carte blanche. Vragen en nogmaals vragen maar je leest er nergens over. De parlementaire enquÍte in de toekomst is nu al voorspelbaar.

 3. Landelijk gaat de ontwikkeling nog verder: officieel schijnt het streven te gaan naar 40 grote ziekenhuizen. Wat dit doel betreft mag worden opgemerkt, dat we qua zorgniveau ver achter raken in vergelijking met landen als BelgiŽ, Duitsland en zelfs Frankrijk. Daar is het beter geregeld. Wij mogen hopen dat Brussel voor Europa eisen op tafel legt waar alle aangesloten landen aan moeten voldoen. Nederland moet wat inhalen en mag niet volstaan met een vergelijking met Engeland en Amerika, waar de gezondheidszorg uitermate gebrekkig is. En verzet tegen al deze ontwikkelingen is het enige dat werkt. Overigens klinken steeds vaker geluiden op om de zorg in Nederland weer wat meer te spreiden. Kleinere units zijn niet per definitie minder efficiŽnt en waarschijnlijk economisch meer verantwoord. Ons kernwoord blijft: Basisziekenhuis Moet!

 4. Ronald van der Aa en Tineke van den Berg hebben zich ontfermd over de site. Het moet een archief zijn voor burgers, waarin ook artikelen elders in de pers een plaatsje vinden. Denk in dit kader aan het artikel in het VOA-magazine (toesturen aan Tineke). Voorts dienen lay-out en volgorde teksten te worden aangepast. Tineke denkt aan de volgende sequentie:
  1. doelstelling
  2. de weg waarlangs die doelstelling moet worden bereikt
  3. bij eerste aanblik ook duidelijk maken hoe je donateur kunt worden en op welk gironummer heen bijdrage kan worden gestort
  4. standpunten van politieke partijen steeds opnieuw herhalen (stapel ze hete kolen op het hoofd)
  5. via stoppertjes in Witte Weekblad steeds opnieuw verwijzen naar site.


  Frans de Vilder zal een eerste voorzet maken voor een schets van doel en route hiernaartoe. Het bestuur zal zich hier in eerste instantie over buigen en vervolgens de vergadering raadplegen. Deadline voor de site: 1 maart a.s. Afgesproken is ook dat alle bekende adressen t.z.t. over het gereedkomen van de site worden geÔnformeerd, met vermelding van de naam van de website. In het begeleidende briefje zal tegelijkertijd om een donatie worden gevraagd.

 5. Het rapport - of zwartboek - waarvan inmiddels een eerste aanzet - 9 pagina's met samenvatting - aan Gerard is voorgelegd, moet ergens voor 1 april kunnen worden afgerond. Wellicht is ook overleg met 'Anna moet blijven' in Oss en andere instellingen een overweging waard. Gerard zal navraag doen.

 6. Er moet weer een folder komen, maar verwacht wordt dat zulks pas in het najaar zijn beslag kan vinden. Eerst moet duidelijkheid worden verschaft over doel, weg, opvattingen, website en gironummer.

 7. Wat kosten stickertjes? Gerard doet navraag.

 8. De penningmeester neemt actie naar de giro om de nieuwe naam Basisziekenhuis Moet als tweede naam toe te voegen.

 9. Ronald zal voortaan weer uitgenodigd worden voor de vergaderingen. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op maandag 22 maart in de Bron, de hierop volgende op maandag 14 juni idem dito. Gerard heeft deze vergaderdata vastgelegd.