VERSLAG

bijeenkomst stichting Basisziekenhuis Moet

gehouden op 30 augustus 2004


Locatie: De Bron
Aanwezig: Gerard Harmes, Frans de Vilder, Ria de Ruijter, Tineke van den Berg en Francoise van der Waals.
Afwezig: Met kennisgeving: Cor Pols, Ronald van der Aa, Marianne Suidgeest
 1. Actuele stand van zaken:
  Het ziekenhuis blijft vooralsnog twee nachten per week open. Dit mag volgens de voorzitter mede worden toegeschreven aan de Stichting Basisziekenhuis Moet. Oorzaken kunnen ook zijn: de onrust op de werkvloer, opmerkingen van de VOA-voorzitter op de jaarvergadering over de mogelijkheden van een commercieel ziekenhuis, en de waakzame attitude van SP en VVD ter plaatse. Ria vraagt zich af hoe lang die openstelling van ons ziekenhuis zal duren. "Wanneer stopt het helemaal?" In ieder geval blijkt uit reacties van de politiek, dat de Alphense Raad hierover jaarlijks overleg zal voeren met het ziekenhuisbestuur.

 2. Huisartsenpost en ambulancevervoer:
  Over de huisartsenpost in Alphen aan den Rijn valt weinig op te merken. Geen klachten, geen bericht! Dus ook goed bericht? De vraag stellen is vragen om anecdotes en die zijn er vooralsnog volop. In de praktijk leidt het contact met de huisartsenpost meestal tot een doorverwijzing naar Leiderdorp. Francoise hoopt dat de mensen mondiger zullen worden. Gerard stelt vast dat het ambulancevervoer efficienter is geworden, maar dat hierover verdere details ontbreken.

 3. Jaarmarkt op woensdag 15 september:
  Gerard pleit voor deelname, met een leaflet waarin we op resultaten wijzen en ons gironummer herhalen. Voorts is een spandoek nodig waarvoor Tineke de stof en Gerard/Francoise de tekst zullen leveren. Daan de Looy bood een plaatsje aan (via Cor). Frans de Vilder zal het pamflet schijven waarin eveneens aan de burger zal worden gevraagd: 'Wat deed UW partij voor het goede doel: een eigen basisziekenhuis? Herinner de Raad aan de verkiezingsbeloften!' Het is belangrijk, de burgers voortdurend te mobiliseren. Helaas zijn alleen Ria en Francoise in staat, aan de actie op de markt deel te nemen. Gerard, Frans en Tineke zijn verhinderd. Gerard zal derhalve proberen, Gebel, Schriek e.a. voor deelname te werven. Ria wijst op het belang van de stickers. Heeft er een op de brievenbus geplakt. Kunnen we ze niet HAH verspreiden, om te beginnen in een specifieke wijk. Tineke ziet er wel wat in. Vraag is of Ronald extra stickers aan kan laten maken. Een discussie over het wel of niet laten betalen voor deze sticker ( 50 eurocent?) blijft onbeslist.

 4. Rapport en folder:
  Gerard en Frans nemen op 21 september deel aan een symposium van de KvK en Zorg en Zekerheid. Voorts spreken we af dat een folder en het rapport de meeste overtuigingskracht hebben in het najaar van 2005. De verkiezingen van voorjaar 2006 staan voor de deur en elke politieke partij moet dan op de urgentie van een basisziekenhuis gewezen worden. Wellicht is het nuttig om hierbij ook te wijzen op het streven van sommige partijen en ondernemers naar een commercieel ziekenhuis (zie ook het artikel 'Winst maken is heel gezond' in Trouw van dinsdag 31 augustus, de Verdieping, pagina 9). Gerard is weliswaar principieel gekant tegen een commercieel ziekenhuis, maar het dreigen hiermee kan ook effect sorteren.

 5. Rondvraag:
  Tineke vraagt wederom aandacht voor Teletekst 550. Er moet een aangepaste tekst worden gestuurd naar Alphen Stad TV, t.a.v. Teletekst-reclame, Raadhuisstraat 73a, 2406 AA Alphen aan den Rijn. Tel. 0172 515153, Teletekst@Alphen Stad FM.nl Frans zal de tekst maken en per post aanleveren.