Verslag bespreking maandag 16 januari 2006 in De Bron

 1. Mededelingen
  Marianne Zuidgeest is verhinderd. De voorzitter brengt verslag uit over het gesprek en contact met de heer E. van Royen van Alatus. Cor Pols vraagt of wij het inschrijfformulier van Tango voor de jaarmarkt op 20 september zullen indienen. Na kort beraad besluiten we tot deelname.

 2. Site
  De site wordt volgens Tineke van den Berg goed bezocht. Tineke verwacht de site binnen twee tot drie weken (nog) beter te kunnen bijhouden. De teller staat op 450 hits. Na modernisering van de teller kan dit volgens Ronald worden opgeschroefd. Gerard bepleit plaatsing van de groepsfoto op de voorpagina. Zal gebeuren.

 3. Briefkaartenactie
  De briefkaartenactie is nog niet helemaal afgewikkeld. Francoise beschikt over tweemaal vierhonderd kaarten die nog moeten worden gedistribueerd. Zal binnenkort gebeuren. De response tot nu toe bedraagt 9 tot 10 procent en is inmiddels opgelopen tot 1250 ex. Leeuwendeel hiervan betreft Zorg en Zekerheid. Vermoedelijk zal de repsonse tot 1300 tot 1400 oplopen. Het is de bedoeling de kaarten in ludieke verpakking te overhandigen aan de zorgverzekeraars die aanwezig zijn op ons symposium dd. 28 februari a.s. in Castellum.

 4. Verslag 31 oktober 2005
  Het verslag van 31 oktober wordt accoord verklaard. Het bezoek aan Rijnland Leiderdorp op 13 december resulteerde in goed nieuws en de toezegging van de heer Van Royen, dat hij aan onze bijeenkomst op 28 februari een bijdrage zal leveren. Voorwaarde hiervoor is echter dat hij een lijstje incidenten krijgt voorgelegd, die de mogelijke tekorten extra accent kunnen geven en die als schoolvoorbeelden kunnen dienen. Voor deze opsomming zijn niet meer dan Stichwörter nodig. Frans de Vilder werkt ze uit tot één samenhangend verhaal.

 5. Uitnodigingen symposium
  De uitnodigingen voor het symposium (nu dus de officiële naam voor deze avondbijeenkomst), werden besproken. Afgezien van enkele kleine ingrepen gingen de aanwezigen akkoord met de voorgelegde concepten. Na correctie – o.a. vermelding van het adres Rijnplein 1-3 en extra vermelding van het telefoonnummer 0172 444976, zullen ze worden afgedrukt en verzonden met antwoordkaart in een A5 envelop (eenmaal A4 gevouwen). Op de antwoordkaart moet ruimte zijn voor vermelding van één metgezel. Deadline voor inzending is 15 februari. Bij de receptie op de avond zelf moet een alfabetische lijst van gasten worden aangevinkt. Sprekers en inleiders dragen een badge (Cor). Op de achtergrond van het podium projecteren we het profiel van een basisziekenhuis resp. de verplichtingen die dat oplegt aan verzekeraars, zorg en politici. De sprekers/inleiders/forumleden krijgen na afloop ter afsluiting een flesje wijn gepresenteerd. Gerard zal Jelfra hierover polsen. Kunnen we hier een extra etiket opplakken?

 6. Rondvraag
  De rondvraag ging blanco voorbij. Besloten werd tot een extra bijenekomst op maandag 20 februari a.s. om 20.00 uur in De Bron.

  NB
  Het aantal uitnodigingen bedraagt:
  VOA, 480
  Politici, 42
  Zorgverzekeraars, 34
  Zorgleveranciers, 99

  Gerard zorgt voor extra adressen (etiketten) van politici uit de omgeving.