Verslag bijeenkomst Basisziekenhuis Moet 8 oktober 2007


Aanwezig: Gerard Harmes, Ronald van der Aa, Cor Pols, Ria de Ruijter, Jan Westerlaken; Frans de Vilder, Tineke van den Berg:
Afwezig: Jan Voogd (met kennisgeving), Marianne Suidgeest (met kennisgeving), Françoise van der Waals (met kennisgeving), Hélène Oppatja (zonder kennisgeving):
 1. Ingekomen post
  Brief (1 april 2004), gericht aan mevr. C. L. Dissel, over het ontbreken van en volwaardig ziekenhuis. Naar aanleiding van dit gebrek heeft de schrijver zijn beklach gedaan bij de minister van volksgezondheid, destijds Hans Hoogervorst. Het antwoord dat de klager kreeg was zeer algemeen en weinigzeggend. Een schriftelijk gemelde klacht over het niet beschikbaar zijn van een huisarts op de Huisartsenpost (HAP) na een niet geconstateerd hartinfarct door Samenwerkende Huisartsendienst Rijnland; De naam van de klager is bij Gerard Harmes bekend. Op verzoek van die klager blijft die naam nog even onder de roos.

 2. a) Resultaat handtekeningenactie/spandoek
  De actie heeft redelijk veel handtekeningen opgeleverd. Achter elke handtekening stond een donatie. Dankzij die donaties is er weer wat geld in kas: op de giro staat € 1122.- en in kas zit er € 60.- aan contanten. Geld, waarmee uiterst zuinig wordt omgesprongen. Mede daarom wordt er bij wethouder Du Chatinier een verzoek ingediend om, indien nodig, in het gemeentehuis gratis een ruimte beschikbaar te stellen als de stichting Basisziekenhuis Moet daar wil vergaderen.
  b) Verslag sponsorwandelactie Hannekemaaierstocht van Freren-Schapen-Schiedam
  Een tocht die Gerard Harmes een keer moest onderbreken, omdat hij tijdens de wandeling een blessure aan een scheenbeen opliep. Een arts verbood hem verder te lopen. Nadat het ongemak was genezen, voltooide Gerard de tocht alsnog. Op die tocht voerde hij veel gesprekken. En dan met name over de 'ziekenhuissituatie' in Alphen aan den Rijn. Gerard suggereerde om iets dergelijks nog eens te herhalen, maar dan steun te vragen aan het bedrijfsleven. Hij vroeg iedereen eens na te denken over acties die geld in het laatje kunnen brengen.
  c) Aanmoedigingsbrief en antwoord wethouder Michel du Chatinier
  Het antwoord op de aanmoedigingsbrief, die de Gerard Harmes namens de stichting aan wethouder Du Chatinier tijdens zijn wandeltocht op 21 juni 2007 overhandigde met de vraag welke (ziekenhuis)plannen er voor Alphen aan den Rijn en de regio de komende jaren mogen worden verwacht, laat nog even op zich wachten. De gemeente, aldus liet de wethouder weten, wacht nog altijd op een rapportage van de directie van het Rijnlandziekenhuis. De verwachting is, dat dit later dit jaar (november) tegemoet kan worden gezien. In januari 2008 volgt dan een informatieronde. De wethouder, zo zei Gerard, liet doorschemeren dat Rijnland meer functies van Leiderdorp naar Alphen aan den Rijn wil overhevelen.
  De directie van Rijnland heeft in februari 2006 de Alphense vestiging van het ziekenhuis een 7x24-uurszorg toegezegd. Het is nog niet bekend hoe het daarmee precies zit (hoeveel bedden, bijvoorbeeld). Eend november begin december moet dit worden aangekaart.
  Cor Pols maakte een zinvolle opmerking, die daarbij eveneens aan de orde moet worden gesteld: het ziekenhuis in Leiderdorp ligt op een steenworp afstand van een rijksweg. Dus veel fijnstof! Rijnland Alphen ligt middenin het Groene Hart. Dus schone lucht! Niet geheel onbelangrijk voor de gezondheid.


 3. Publiciteit: onze site, rtv West, AD GH, Alphen CC, Witte Weekblad, Alphens Nieuwsblad, De Alphenaar, VOA, LOT, Alphen Stad FM/TV, weblog. Wie kent wie?
  De wandeltocht van Gerard heeft in de hele regio en ver daarbuiten de nodige publiciteit gehad. Zelfs in Duitsland. Om met het wel en wee van de stichting goed aan de weg te kunnen timmeren, is het van belang goede contacten bij de media te hebben. Die contacten kunnen wel enige uitbreiding gebruiken. Jan Westerlaken kent het krantenwereldje redelijk tot goed en zal, indien gewenst, contacten leggen. Ronald van der Aa werkt geplastificeerd spandoek bij.

 4. Hoe schakelen we andere organisaties in als ANBO (Jan Westerlaken) en····?
  Waarom, onder meer, de ANBO? Volgens Jan Westerlaken is dit een bevolkingsgroep in Alphen aan den Rijn en de regio die zeer gebaat is bij een volwaardig ziekenhuis 'naast de deur'. Inclusief een spoedeisende hulp. Steun uit die groep betekent tevens een behoorlijke steun in de rug van de stichting om haar streven uiteindelijk gestalte te geven. In een volgend stadium kunnen ook de OSO en de sportverenigingen binnen het gebied om steun voor dat streven van de stichting worden gevraagd. Het leggen van persoonlijke contacten is een voorwaarde tot succes mensen er bij te betrekken. Van nu af aan moet door ons hier aan worden gewerkt. Gerard vindt dat ook mensen van de KBO en PCOB, OSO en APG benaderd moeten worden. Wie kent wie? Ook worden huisartsen zoals Johan Kemker benaderd; actie Gerard.

 5. Afscheid secretaris Frans de Vilder en Tineke van den Berg, voorstel Jan Westerlaken nieuwe secretaris.
  Tineke heeft de stichting vijf jaar gediend. Er is nog geen vervanger voor haar gevonden. Zij kreeg voor haar inzet een fles geestrijk vocht. Frans de Vilder heeft de leeftijd bereikt die hij als grens voor zichzelf heeft gesteld om als secretaris te stoppen: 75 jaar. Voor zijn uitgebreid inhoudelijke en organisatorische bijdrage kreeg hij als dank de titel erelid van de stichting en een waardebon. Jan Westerlaken werd met algemene stemmen als nieuwe secretaris gekozen.

 6. Langere termijn
  a. zwartboek voorstel Jan Westerlaken
  Jan W:
  Het idee is een zwartboek waarin 'medische missers' worden opgenomen. Om aan die missers te komen, moet er een persbericht worden geschreven en aan de media worden aangeboden. De stichting vervult in deze een soort ombudsfunctie. Als eerste zal Jan Westerlaken zijn ongeluk met zijn achillespees beschrijven.
  b) Andere lokale acties samen met bedrijven
  Er wordt een inventarisatie gemaakt op welke plekken er in Alphen aan den Rijn en omgeving AED's (automatische externe defibrillators) zijn hangen. Die plekken worden vervolgens op de website van de stichting gepubliceerd en aangeboden aan de media.
  c) Meer ideeën
  De stichting staat niet vermeld in de gemeentegids. Cor Pols neemt actie om de naam en de doelstelling van de stichting in de volgende gids te regelen.
  Gerard benadert ziektekostenverzekeraars DSW, TRIAS.


  10 oktober 2007, verslag Jan Westerlaken