Verslag bijeenkomst Basisziekenhuis Moet 25 maart 2008


Aanwezig: Gerard Harmes, Ronald van der Aa, Cor Pols, Jan Voogd, Françoise van der Waals en Jan Westerlaken.
Afwezig: Marianne Suidgeest en Ria de Ruijter, (met kennisgeving), afmelding Deborah Verheul.
 1. Ingekomen post en reacties
  Verklaring van wethouder Du Chatinier over de voortgang van ziekenhuis Rijnland in Alphen aan den Rijn. In de verklaring die Gerard Harmes per brief ontving staan geen ‘schokkende’ zaken; Steunbetuiging Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenbonden (OSO). Het OSO steunt het streven van de Stichting Basisziekenhuis Moet om Alphen aan den Rijn weer aan een volwaardig ziekenhuis met een spoedeisende EHBO-afdeling te helpen. OSO heeft dit in een brief aan de stichting laten weten. Bezoek Gerard Harmes aan de themadag Zorg geen Markt in Zwolle op 15 maart, waar hij deel van de werkgroep ziekenhuiszorg uitmaakte. Steeds grotere marktwerking vergroot kosten en toenemende bureaucratie.

 2. Stand van zaken financiën
  Cor Pols meldt, dat er op 1 januari 2008 € 1122,68 op de giro staat en er € 46,18 in kas is. Sinds oktober 2007 is er niets bijgeschreven.

 3. Huisartsenpost en zwartboek Cor Pols meldt een vervelende ervaring met de huisartsenpost in de Alphense vestiging van het Rijnlandziekenhuis. Zijn echtgenote had een behoorlijke bloedneus, maar de huisarts die dienst had zag geen kans de bloeding te stelpen. Cor is vervolgens met eigen vervoer naar Leiderdorp gereden waar zij met voorrang direct en uiterst correct werd geholpen. Het voorval krijgt een vermelding in het zwartboek waaraan wordt gewerkt, net als de ervaring van Jan Westerlaken en zijn afgescheurde achillespees. Jan Westerlaken gaat dat zwartboek bijhouden. Ronald van der Aa vroeg zich af of de inhoud van dat zwartboek ook openbaar wordt gemaakt. Maar Jan Voogd maande tot voorzichtigheid. Volgens hem kun je deze privacygevoelige informatie niet zo maar naar buiten brengen. Dat kan, denkt hij, de nodige problemen geven.

 4. Foto bestuursleden bij Rijnlandziekenhuis Zondag 13 april om 12 uur wordt er van het bestuur van de Stichting Basisziekenhuis Moet een foto gemaakt. De eerder gemaakte afspraak voor 30 maart komt te vervallen. De foto wordt bij de entree van het ziekenhuis in Alphen gemaakt.

 5. Rapport beleidsplan Rijnlandziekenhuis Cor Pols noemt het plan ‘matig’. Er komt geen basisziekenhuis. Hij is wel content met de komst van extra poliklinieken, die in het plan worden aangekondigd. Jan Voogd daarentegen, vindt het rapport ronduit slecht. Volgens hem krijgt Alphen de poliklinieken erbij, omdat er in Leiderdorp een tekort aan deze voorzieningen ontstaat. ‘Ze schermen in het plan, dat ze zo goed zijn voor Alphen, maar wat mij betreft is het rapport bullshit.’ Voogd stelt, dat er wordt gesjoemeld met het aantal mensen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. ‘Ze flessen de boel’, is zijn mening. De cijfertjes, zegt Voogd, worden zo verdraaid, dat ze voor Leiderdorp positief uitvallen. Voogd vraagt zich af waar de 7x24-uurszorg in het plan is gebleven. Leiderdorp heeft die toezegging gedaan, maar in het rapport is daar niets van terug te vinden. Kwalijk vindt Voogd het, dat er een ziekenhuisbrede commissie is samengesteld, die zich over het plan gaat buigen. ‘Waarom is de Stichting Basisziekenhuis Moet niet uitgenodigd om daar zitting in te nemen?’ Gerard Harmes mist in het rapport dat Rijnland de zorg in Alphen dichtbij de mensen wil brengen. Gerard mailt zijn samenvatting en conclusies zodra zijn telefoonverbinding weer werkt (is 28 maart gedaan). Zijn inspraakreacte voor 3 april mailt hij die zodra hij daarmee klaar is.

 6. Verspreiden folder en wie daarvoor inschakelen Er wordt gewerkt aan een folder waarin wordt uiteengezet wat de stichting wil. Er komt een strookje aan met de vraag of iemand belangstelling heeft op de een of andere manier actief te zijn voor de stichting. De folder verschijnt in het voorjaar. De tekst is eind april klaar. Jan Westerlaken stuurt alle politieke partijen in Alphen een brief met het verzoek leden te rekruteren, die willen helpen bij het verspreiden van de folders. Françoise van der Waals benadert via de EHBO leden met het verzoek of ze een avondje willen ‘folderen’. De brief is zondag 30 maart 2008 per e-mail aan alle partijen verstuurd.

 7. Mededelingen
  a) Gerard benadert Alphen Stad TV (Douwe de Jong) met de vraag een programma te maken over het ziekenhuis Rijnland en de Stichting Basisziekenhuis Moet; ook verschillende mensen werkzaam geweest op ambulance en Rijnlandziekenhuis.
  b) Gezamenlijke foto voor site zondag 13 april 11.45 uur voor ingang Rijnland.
  c) De volgende vergadering wordt woensdag 23 april om 20 uur gehouden bij Cor Pols thuis. Adres: Schuberthof 55.

  31 maart 2008, verslag Jan Westerlaken