Verslag bijeenkomst Basisziekenhuis Moet 31 maart 2009


    Begin 20.00 uur.

  1. Opening:

  2. Datum volgend overleg:

    30 septembermaart 2009 om 20.00 uur in de Bron.

    Eind overleg:

    22.00 uur.