Stichting Basisziekenhuis Moet

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DAAlphen aan den Rijn †††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giro: 9151418

 

 

Notulen Stichting Basisziekenhuis Moet 11 november 2009

 

Aanwezig: Gerard Harmes (vz), Cor Pols, Ria de Ruijter, Ronald van der Aa, Anja van Lente, Peter Dobbe, GŁlhan Akdemir, Marianne Suidgeest, FranÁoise van der Waals.

Afwezig: Leo Plugge, Jan Voogd

Notulen: Nicoline Pols

 

Opening:

Namens de stichting wordt door Marianne Suidgeest een beterschapskaart aan Jan Voogd gestuurd.

Actie Marianne

 

Mededelingen:

22 november 2009 is er om 11.00 uur bij de hoofdingang van het ziekenhuis een fotosessie. De bedoeling is dat zoveel mogelijk leden hierbij aanwezig zijn. Gerard heeft jassen met de naam van de Stichting, gedoneerd door Wim Koster van Koster Verzekeringen, die zoveel mogelijk gedragen zullen worden. De jassen geven ook aanspraak, op het moment dat je ze draagt wordt je door voorbijgangers toch aangesproken zodat er ook weer meer bekendheid aan de stichting en het doel van de stichting gegeven wordt.

Er komen ook zomerjacks, gedoneerd door drukkerij Rietveld die de jassen bedrukt heeft.

Gerard heeft namens de Stichting Koster Verzekeringen een bedankbrief gestuurd.

 

Vaststelling verslag:

Anja vraagt wat de uitkomst is met het gesprek met de (nieuwe) burgemeester. Het doel van het gesprek om de stichting voor te stellen aan de nieuwe burgemeester en dit is positief verlopen. Burgemeester Wim de Gelder heeft geen bevoegdheid in deze.

Leo zorgt ervoor dat het verslag over dit gesprek aan Anja wordt gestuurd.

Actie Leo

 

Kleding en andere uitrusting:

Jassen dragen bij de fotosessie 22 november 2009, de borden en spandoeken liggen bij Ria: die worden ook voor de fotosessie gebruikt. Bij FranÁoise liggen de sjablonen.

 

Te voeren acties.

a)      Folderverspreiding: De vraag aan de politieke partijen wordt wederom gesteld, om te helpen met het verspreiden van de folder. PvdA, CDA en VVD kunnen zich niet vinden in het in het desbetreffende krantenartikel ingenomen standpunt inzake de besteding van de NUON-gelden. Indien de PvdA eerst de officiŽle notulen, met het standpunt, hadden ontvangen, was er niets aan de hand geweest. Gerard stelt dat de Stichting Basisziekenhuis Moet haar standpunt heeft ingenomen zoals verwoord in de laatste vergadering van 30 september 2009. PvdA, CDA en VVD ontbraken op deze vergadering. Alphen.cc heeft aan de voorzitter van de Stichting commentaar gevraagd over het jaarverslag van het Rijnland Ziekenhuis, dit is eerder gepubliceerd, dan dat de notulen zijn rondgestuurd. De reden dat de coalitie er niet voor kiest om het NUON-geld voor het ziekenhuis te besteden, is omdat dit geld eenmalig uitgegeven kan worden, hiervan kan het ziekenhuis niet structureel onderhouden worden.

De discussie die gepland staat op 17 februari 2010 met de politieke partijen zou over de financiŽn gaan, dat kan nu niet meer. Hier moeten andere onderwerpen voor komen. Iedereen is akkoord met de voorgestelde nieuwe onderwerpen. Op 17 januari 2010 wordt hierover beslist. Een idee is, om het nieuwe bestuur van het Rijnland Ziekenhuis zover te krijgen als het vorige bestuur was geŽindigd. Met de komst van het nieuwe bestuur wordt niet automatisch verder gegaan waar het vorige is gebleven. Voor deze geplande discussie wordt de directie, voorzitter Ron Treffers, uitgenodigd en de KNO-arts en medisch stafvoorzitter Eize Wielinga.

 

De politieke partijen staan wel achter de tekst van de folder, de vertegenwoordigers van de PvdA en CDA zullen bespreken of er vanuit hun partij geholpen kan worden om te helpen bij het folderen. Peter Dobbe zegt toe CDA-leden in de regio te vragen.

Ter Aar, Korteraar, Rijnsaterwoude, Langeraar en Boskoop moeten nog gefolderd worden. Tot nu toe is de SP de enige geweest die folders verspreidde.

b)      Er zijn geen andere contacten buiten de politieke partijen.

c)      Leo is bezig om voor 1 juni 2010 een voorstel in te dienen voor subsidie bij de gemeente. En er wordt aan gewerkt om een optreden van de Jostiband te regelen voor het inzamelen van geld voor de stichting. De bedoeling is om het Castellum hiervoor te regelen en van het entree geld moet alles worden betaald, wat over blijft is dan voor de Stichting.

d)      Er wordt in idee ingediend, om meer ziekenhuizen in nood te benaderen, om de handen ineen te slaan. Dit is wel een mogelijkheid, alleen moet het juiste moment afgewacht worden. In elk geval is een commercieel ziekenhuis niet wenselijk, dan gaat het om winst en dat wil niet altijd zeggen dat dat de zorg ten goede komt.

e)      Alphen Stad TV is bereid mee te werken en zal gevraagd worden voor 17 februari 2010, voor het uitzenden van de geplande discussie.

f)       Bekende Alphenaren die zich inzetten voor het ziekenhuis, geeft vertrouwen bij de bevolking. (als die daaraan meewerkt, zal het wel belangrijk zijn) . Een bekende Alphenaar kan bijvoorbeeld ook deelnemen aan het comitť van aanbeveling.

g)      Voorstellen en ideeŽn voor 5 januari 2010 naar Leo sturen.

 

Wat verder ter tafel komt:

Cor heeft een gesprek gehad met verpleeghuisarts drs. Robbert Kamerling die ook rijbewijskeuringen uitvoert, en de betreffende arts is bereid om een lezing te geven. Bijvoorbeeld op 17 februari 2010. Na een eerste kennismakingsgesprek, komt er een voorstel naar de Stichting.

Actie Cor en Gerard

 

Samenstellen werkgroepen:

Misschien is het een idee om contact te zoeken met andere verenigingen, voor bijvoorbeeld hulp van het verspreiden van folders.

 

Rondvraag:

Anja is positief over de eerste bijeenkomst.

Ronald werkt de site bij.