4 februari 2014

Verslag actie en nachtwake ‘Laat nachtapotheek open!’

Na de eerste berichten begin januari 2014 over de sluiting van de nachtapotheek per 1 februari was mijn reactie. Het zal toch niet? In plaats van uitbreiding van zorgvoorzieningen in Alphen aan den Rijn vindt het tegenovergestelde plaats. De Stichting Basisziekenhuis Moet moest maar weer eens in actie komen. Met wat, handtekeningen? demonstreren? forum? discussie? bezetten? Dit hebben we in de afgelopen 24 jaar allemaal gedaan. Wordt het niet eens tijd een andere weg in te slaan? Hoogtepunt was op 14 oktober 1993: de bezetting van directiekamers in Rijnoord. Steunbetuigingen werden georganiseerd onder bevolking en het ziekenhuispersoneel.

Met allerlei betrokkenen neem ik contact op. De directie van Rijnland, de apothekers, huisartsen, EHBO en de politiek. Overal vraag ik mensen mee te doen. Sympathie is er volop. We besluiten vrijdag 31 januari een nachtwake te organiseren. De Rijnlanddirectie wil ons er niet in laten. We mogen niet bij de ingang posten. Als ik zeg dat dat toch echt niet kan en dat we dan wat anders gaan verzinnen gaat de leiding om en komt er protocol voor de bewaking.

Om 22.30 uur komen we met de auto aan. Tassen met jassen van de Stichting Basisziekenhuis Moet en één met spelletjes, thee, koffie, mandarijnen en biscuitjes zetten we voor de ingang af. Dan staat daar al een ploeg van de SP met Remco Smit en Svenja Tillemans geflankeerd met een reuzentablet waar later de handtekeningen op worden gezet. Deze enthousiaste ondersteuning hadden we net nodig. Op de leden van Basisziekenhuis Moet heeft hun aanwezigheid een positief effect gehad. Er waren ook twee raadsleden Harre van der Nat (SP) en Robin van Heusden (Nieuw Elan). De bewaking wordt uit Leiderdorp weggehaald en neemt bij de receptie plaats tot 4.00 u ’s nachts. Er hangt een camera aan het plafond zodat ze ons (Leo Plugge, Hetty Hage, Martin Stok en mij) kunnen zien.

We telden gedurende de gehele nacht tien bezoekers aan de nachtapotheek en ongeveer het dubbele voor de huisartsenpost. Twee van deze nachtelijke bezoekers waren zo tevreden over de actie dat ze zich opgaven om mee te doen. Jan Voogd wist nog wel 2 miljoen te besparen bij de gemeente en zo gingen de verhalen verder. Er werd volop gebrainstormd. Paul Derkzen kwam van huis in zijn rolstoel naar het ziekenhuis en bleef daar uren. Svenja en Marianne Suidgeest namen foto’s tijdens de actie We hopen dat deze pil hen bitter zal smaken maar vooral hen geneest van de marktwerkingsziekte. Andere deelnemers zijn Francoise van der Waals, betrokken vanaf begin jaren negentig en weer aanwezig en Dave Roggeveen. Ook de actieve Afghaan Rohullah Entezar kwam zijn steun betuigen. Gelukkig deden zich geen incidenten voor, want ’s middags toen ik het spandoek ophing waren er twee behulpzame jongens die de wereld wel even zouden opporren via Facebook en twitter. Goedbedoeld, maar ik bedankte hen en vroeg ze van de actie af te zien omdat we dan toch het risico liepen Harense toestanden te krijgen. Na vier uur ’s nachts werd het rustiger en kwamen er nauwelijks mensen. Om 5.00 u kwam Martin Stok. Om acht uur nemen we afscheid van de huisartsenpostreceptie die ons koffie had aangeboden. De nieuwe ploeg was twintig minuten er voor gearriveerd. Het zit er op. Met een tevreden gevoel ga ik naar huis. Goede opkomst en deelname, veel belangstelling van de regionale en lokale pers. En vooral een buitengewone goede stemming onder de deelnemers.

We gaan nadenken hoe het verder moet. Toen ik zondagmiddag het afgewaaide spandoek ‘Laat nachtapotheek open!’ weer ophing, bleef ik voortdurend in gesprek. Allemaal steunbetuigingen en zelfs een vrouw die zich opgaf als lid van de Stichting Basisziekenhuis Moet.

Onze hoop is gevestigd op het overleg tussen wethouder Han de Jager (CDA), ook aanwezig en Achmea/Zorg & Zekerheid. En we hopen dat kamerlid Henk van Gerven nog wat in beweging kan krijgen. De komende week wordt de paracetamol met handtekeningen bij de verzekeraar Achmea aangeboden.

Gerard Harmes

 

voorzitter Stichting Basisziekenhuis Moet

Alphen aan den Rijn/Rijnstreek

tel: 0172-444085

mob: 06-12210329

voorzitter@basisziekenhuismoet.nl

www.basisziekenhuismoet.nl